Website voorlezen

uitleenvoorwaarden

Uitleenvoorwaarden
De toegang tot de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Kop van Overijssel is gratis, u
kunt altijd binnenlopen om rond te kijken, om te gaan zitten lezen of gebruik te maken
van internet. Wilt u iets lenen, dan moet u lid worden.

Legitimatieplicht bij inschrijving
Tot 18 jaar is het lidmaatschap bij Bibliotheek Kop van Overijssel gratis. Vanaf 14 jaar
wordt hierbij een geldig legitimatiebewijs gevraagd: paspoort, Nederlands rijbewijs,
toeristenkaart, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Jeugd tot 14 jaar kan alleen
inschrijven met toestemming of aanwezigheid van ouder/voogd.
Bij inschrijving wordt € 3,- administratie- en pasjeskosten berekend.

Abonnement soorten
Men kan kiezen tussen een Basisabonnement of Topabonnement. Bij een Topabonnement
mogen onder andere meer materialen geleend worden en mag men deze materialen
langer thuis houden.
De lenerspas is persoonlijk. Bent u de pas kwijtgeraakt, dan kunt u tegen betaling van
administratiekosten een duplicaatpas krijgen, op vertoon van een legitimatiebewijs.
Klik hier voor de prijzen van de verschillende soorten abonnementen
Met uw bibliotheekpas kunt u in alle vestigingen van Bibliotheek Kop van Overijssel
materiaal lenen.

Verlengen abonnement
Voor verlenging ontvangt u een rekening of u betaalt via automatische incasso. Indien u
geen lid wilt blijven van de Bibliotheek kunt u schriftelijk of via e-mail opzeggen.

Aantal te lenen materialen en kosten
Men mag, afhankelijk van het soort abonnement, 15 of onbeperkt aantal materialen naar
keuze tegelijkertijd in bezit hebben. Kinderen tot 12 jaar mogen alleen materialen lenen
van de jeugdafdeling.
De lenerspas is persoonlijk. Om materiaal te kunnen lenen dient men de lenerspas bij
zich te hebben.

Verlenging uitleentermijn
U kunt de materialen als volgt verlengen:
• Bij de diverse vestigingen aan de (uitleen)balie,
• Via de website van de Bibliotheek. Kiezen voor 'verlengen' of inloggen op 'mijnbibliotheek'.

*Verlengen is mogelijk wanneer het materiaal niet gereserveerd is. Alle materialen kunt u maximaal twee keer verlengen. Bij registraties van € 5,- of meer is verlengen niet meer mogelijk.