Overzicht Samenwerkingspartners

Overzicht Samenwerkingspartners | Samen zijn we sterker

De Bibliotheek werkt veel samen met educatieve, maatschappelijke en culturele instanties. Hieronder vindt u de partners met wie wij een min of meer structurele samenwerking hebben.

 

Organisaties Organisaties (vervolg)
Gemeente Steenwijkerland Taalpunt Kop van Overijssel
Kulturhus De Eendracht Zorggroep ledenvereniging
MFC Hoogthij Stichting Lezen en schrijven
SVOSW Boekstart
Accrete Voorleesexpress
Stichting Op Kop De Bibliotheek op School
CPNB Schrijversfestival Steenwijk e.o.
Seniorweb Kopje Cultuur
Digisterker Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland
Galerie Steenwijk Vredenburg Installatietechniek
Rabotheater de Meenthe Provincie Overijssel
Scala GGD IJsselland
Waterreijk Sociaal Werk de Kop
Overijsselse Bibliotheken Manterzorgnetwerk
Rijnbrink