Speciaal voor

Cultuureducatie

De werkgroep Cultuureducatie Steenwijkerland heeft voor elk schooljaar een nieuw en een inspirerend programma voor het basisonderwijs.

De Bibliotheek Kop van Overijssel participeert ook in deze werkgroep en biedt elk schooljaar wisselende producten aan.

Het totale programma kunt u vinden op www.cultuurmenusteenwijkerland.nl

Voor meer informatie en reserveringen kunt u terecht bij cultuurcoach Karin Klomp. Zij is te bereiken op maandag t/m donderdag via t. 0521-538470 en via e.

 

 

Leeskringen

Met een boekje in een hoekje
lezen14‘en ademloos het blad omslaan
Ver van de dagelijksheid vandaan’

Onvervreembaar uit Niet nog een boek van Ida Gerhardt (1905-1997)

Samen lezen in een leeskring

Lezen doe je alleen, maar het is ook inspirerend om met anderen over boeken te praten. Dat kan in een leeskring. Speciaal voor leeskringen hebben wij een aantal praktische zaken op een rijtje gezet.

Hoe vind ik een leeskring?
Informeer bij de Bibliotheek of zij weten welke leeskringen er zijn en of ze plaats hebben voor nieuwe leden. Lezers die op zoek zijn naar een leeskring, kunnen ook een oproep plaatsen op Mijnleeskring.nl.

Hoe krijg ik meerdere titels van één boek?
U kunt de boeken natuurlijk in de Bibliotheek lenen, maar als u veel exemplaren van één titel tegelijkertijd nodig heeft, kunt u gebruikmaken van de leeskringcollectie van Rijnbrink. U kunt kiezen uit 400 verschillende titels en u regelt alles zelf via Mijnleeskring.nl. De boeken worden in een tas bij de Bibliotheek van uw keuze afgeleverd.
De kosten zijn € 155,- per leeskring per jaar en staat los van uw bibliotheekabonnement.

Hoe kan ik geschikte e-books vinden om te lezen met mijn leesclub?
Lezers met een e-reader kunnen een keuze maken uit de e-books van de Online Bibliotheek. Maak een keuze uit de lijst Moderne romans of Klassiekers.

Waar vind ik achtergrondinformatie over boeken en auteurs?
De Openbare Bibliotheek is daarvoor het beste adres. In alle Openbare Bibliotheken kunt u gratis databanken over literatuur raadplegen zoals Literom (recensies uit kranten en weekbladen) en de Uittrekselbank (uittreksels en auteursportretten). Bibliotheekleden kunnen deze databanken ook thuis gebruiken. Natuurlijk heeft de Bibliotheek ook informatie in boekvorm over schrijvers en hun werk. Vraag ernaar bij de bibliotheekmedewerkers. Wij helpen u graag!

Kan ik op het internet ook informatie voor leeskringen vinden?
Jazeker, de volgende websites zijn interessant:
Hebban leesclubs 
Boekentaal

Literaire activiteiten in de bibliotheek
Regelmatig zijn er schrijvers en schrijfsters op bezoek in onze Bibliotheek. Kijk regelmatig in de agenda om te weten welke auteurs op bezoek komen. De Bibliotheek werkt nauw samen met het Schrijversfestival en Kopje Cultuur.

Makkelijk Lezen Plein (MLP)

Een Makkelijk Lezen Plein is een speciale voorziening in de Bibliotheek in Steenwijk voor kinderen tot 12 jaar met een leesprobleem. Op een MLP staan materialen voor kinderen die moeite hebben met lezen, weer leesplezier kunnen bezorgen. Voor veel kinderen met bijvoorbeeld dyslexie is een Bibliotheek een plek waarbij ze vooral denken: waar is de uitgang?

Dit komt omdat de vele kasten met gesloten boekenrijen een ontoegankelijk geheel vormen. Deze rij boeken confronteert hen pijnlijk met hun handicap: niet goed kunnen lezen. Op het MLP staan boeken die aansprekend zijn voor kinderen. Ze zijn voor het MLP geselecteerd vanwege het eenvoudiger taalgebruik, de duidelijke lay-out, de aansprekende omslag en de aantrekkelijkheid van de inhoud. Kinderen kunnen hier weer positieve leeservaringen mee opdoen.

De materialen staan met de voorkant naar voren geplaatst. Hierdoor kunnen kinderen zelf een keuze maken uit de leesboeken en informatieve materialen. En dat is het begin van leesplezier.
Daarnaast vinden kinderen er ook veel luisterboeken, verfilmde leesboeken en informatieve DVD’s. Hierdoor komen ook boeken en onderwerpen binnen hun bereik die voor hen te moeilijk zijn om te lezen.

Een MLP biedt kinderen, naast leesboeken, informatie om aan hun spreekbeurten en werkstukken te werken. Dit kunnen boeken zijn, maar ook materialen waarmee het lezen omzeild wordt, zoals dvd’s en cd-roms.

Het MLP brengt kinderen ook aan het lezen. Kinderen vinden er een verzameling leuke, aantrekkelijke boeken die op een lager technisch leesniveau geschreven zijn. Omdat ze daardoor ervaren dat boeken lezen ook plezierig kan zijn, zullen ze weer teruggaan naar het MLP. OP het MLP staan bijvoorbeeld veel leesboeken uit een serie. Als een kind zo’n boek leuk vindt, zal het ook de andere boeken uit de serie willen lezen.

Op het MLP vindt de ouder ook informatie over hulpmiddelen voor dyslectische kinderen. Zoals de voordelen van een lidmaatschap op het loket aangepast lezen en van de anderslezen bibliotheek dedicon. voor meer informatie kunt u ook terecht op www.makkelijklezenplein.nl

Lezen kan altijd

Altijd Lezen met De Bibliotheek Kop van Overijssel

Lezen kan altijd. Ook als ‘gewoon' lezen niet meer gaat. Kunt u de kleine lettertjes niet meer lezen, helpt een bril niet meer, lukt het door een spierziekte niet meer om een boek vast te houden, of is lezen te vermoeiend? De Bibliotheek Kop van Overijssel kan veel betekenen voor mensen met een leesbeperking en ook voor laaggeletterden en inburgeraars.

Lezen is immers plezier en ontspanning. Waar men maar ook van houdt, detectives, historische- of streek romans, thrillers of psychologische romans, informatieve boeken: er is voor elk wat wils.
Wanneer men dyslexie heeft of als men geen boeken meer kan vasthouden of zelf lezen, kan een daisy-speler met daisy-roms uitkomst bieden. De Bibliotheek kan veel doen voor iedereen die geen ‘gewone' boeken kan lezen.

Wat heeft De Bibliotheek te bieden?
Elke bibliotheek heeft grootletterboeken. De naam zegt het al: de gebruikte letters zijn bijna twee keer zo groot als de letters in gewone romans. Ook zijn er luisterboeken: een gesproken versie van een boek op een cd. Deze kan beluisterd worden met een gewone cd-speler.
Een daisy-rom ziet er hetzelfde uit als een cd. Het verschil is dat een daisy-rom langzamer of sneller kan worden afgespeeld. Verder kunt u er ook in bladeren om te zoeken naar pagina's alsof het een gewoon boek is.
Voor het beluisteren is een daisy-speler nodig. 

De daisy-pelers zijn speciaal gemaakt voor mensen die niet zo goed kunnen zien, dus met grote knoppen voor het afspelen, maar ze zijn ook goed te gebruiken door andere mensen met een leesbeperking.
Informeer naar de mogelijkheid om via De bibliotheek een daisy-speler uit te proberen. Daarnaast heeft De bibliotheek nog speciale boeken voor mensen die moeite hebben met lezen en voor inburgeraars.

Wat kost het?
Als u lid bent van De Bibliotheek hoeft u niet apart te betalen voor het lenen van grootletterboeken, (luister)boeken of daisy-roms. In alle bibliotheekvestigingen van Steenwijkerland kunt u bovenstaande materialen lenen. U kunt een daisy-speler een tijdje gratis lenen tegen een borgsom van €10. Wilt u deze zelf aanschaffen? Dan kunt u bij uw zorgverzekering navragen of het hulpmiddel voor vergoeding in aanmerking komt.

Aangepast Lezen Plein
De Bibliotheek Steenwijk heeft een Aangepast Lezen Plein (voor volwassenen) en een Makkelijk Lezen Plein (voor de jeugd) waar al deze materialen bij elkaar staan. Op deze plek zijn naast materialen voor mensen met een leesbeperking ook materialen voor laaggeletterden en inburgeraars te vinden. In de andere acht bibliotheekvestigingen in Steenwijkerland zijn deze materialen ook bij elkaar geplaatst.

Informatie
Voor informatie kunt u terecht bij de medewerksters van uw eigen bibliotheek. Zij kunnen ook helpen met het zoeken wat het beste bij u past. Ook op onze website, www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl, vindt u allerlei informatie over 'anders lezen'.

Ouders/opvoeders

Lezen met kinderen van 0 tot 4 jaarlezen16

U kunt uw kind al op heel jonge leeftijd in aanraking brengen met boeken. Denk aan stoffen of plastic babyboekjes, of boeken zonder tekst maar mét afbeeldingen. Door samen die afbeeldingen te bekijken en er over te praten, helpt u het kind met het leren van woordjes.


Tips voor het kiezen van boeken:

* Sluit aan bij de belevingswereld, de interesse en het niveau van uw kind.
* Zoekt u een boek over een bepaald onderwerp? Zoek in de catalogus van de Bibliotheek of vraag bij de bibliotheekmedewerkers. Zij willen u er graag bij helpen!
* Laat het kind kennismaken met boeken in verschillende stijlen en met verschillende onderwerpen. Zo kan uw kind zijn/haar eigen smaak ontwikkelen
* U bent degene die het boek door het voor te lezen aan uw kind overbrengt. Kies dus een boek waar u zelf enthousiast over bent en laat plezier doorklinken in het voorlezen ervan!

Voorleestips:

* Maak van het voorlezen een gewoonte door er elke dag op een vast tijdstip even aandacht voor te hebben. Voorleestijd is de tijd waarop u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen!
* Lees het boek dat u gaat voorlezen van tevoren zelf door.
* Bekijk samen de voorplaat van het boek: waar zou het verhaal over gaan?
* Voorspel samen het verhaal: hoe zal het aflopen?
* Geef uw kind de ruimte door op het verhaal te reageren.
* Geniet er samen van!
* Voorleestips op de website van de Nationale Voorleesdagen.

Lezen met kinderen van 4 tot 12 jaar
In de basisschoolleeftijd ontwikkelt het kind zich snel. Het leert zelf lezen, maar dat betekent niet dat het voorlezen van de baan is! Ook oudere kinderen kunnen hier nog van genieten.

Mijn kind leert lezen
In groep 3 gaat uw kind zelf leren lezen! De Bibliotheek heeft veel boekjes die aansluiten bij het leesniveau van uw kind. Dit noemen we AVI-niveau. Het AVI-niveau dat sinds augustus 2008 gebruikt wordt, werkt met codes, zoals S ('start') en E3 ('eind groep 3'). Het oudere AVI-niveau gebruikt de cijfers 1 (voor kinderen die net beginnen met lezen) tot en met 9. In de Bibliotheken in Steenwijkerland wordt alleen met het nieuwe systeem gewerkt.

Het Makkelijk Lezen Plein
Heeft uw kind moeite met lezen? Of is het dyslectisch? Dan kan het in de Bibliotheek terecht bij het Makkelijk Lezen Plein.

Meer over het Makkelijk Lezen Plein

Taalprogramma's voor 0 - 8 jaar
Taal- en leesvaardigheid stimuleren. Dat is een speerpunt binnen de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Steenwijkerland; ‘Aanpakken
van laaggeletterdheid = investeren in de toekomst’. Het meeste effect is er als er zo vroeg mogelijk mee wordt begonnen. Kinderen, en hun ouders,
op jonge leeftijd bereiken met activiteiten die het lezen stimuleren, is belangrijk. Het zorgt voor een toename van het leesplezier en de
taalvaardigheid. Dit draagt bij aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid.
Door het verbeteren van de taal- en leesvaardigheden worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de ontwikkelingskansen van kinderen
versterkt.
Binnen de gemeente Steenwijkerland worden er door diverse instellingen, waaronder de Bibliotheek, taalprogramma's aangeboden. Al deze
programma's zijn gebundeld in de brochure 'Taalprogramma's voor 0- 8 jaar, leeswijzer en stroomschema'.