Nieuws uit de Bibliotheek

Breed draagvlak voor de Bibliotheek in verkiezingsprogramma's

Breed draagvlak voor de Bibliotheek in verkiezingsprogramma's

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen hebben inmiddels alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. In hun programma benadrukken vrijwel alle partijen het belang van de Bibliotheek als basisvoorziening voor iedereen.

Ook is er veel aandacht voor het belang van ontmoetingsplekken in de buurt, de noodzaak dat iedereen de basisvaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de (digitale) samenleving en voor de meerwaarde van kunst en cultuur. Meerdere partijen willen dat er meer geld naar gemeenten gaat om te kunnen investeren in basisvoorzieningen, waaronder de Bibliotheek. 

Klik hier om te lezen wat de verschillende politieke partijen over het belang van de Bibliotheek hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Wellicht wil je dit mee laten wegen als je op woensdag 22 november 2023 jouw stem uitbrengt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.