Direct naar de inhoud

Nieuws uit de Bibliotheek

De Bibliotheek moet reorganiseren

De Bibliotheek moet reorganiseren

Bibliotheek Kop van Overijssel biedt graag de beste dienstverlening voor alle inwoners van Steenwijkerland, dat kan alleen als de gemeente Steenwijkerland er samen met ons voor zorgt dat wij een (financieel) gezonde Bibliotheek blijven. Ook gaan we daarom onze activiteiten vooral concentreren in de grotere bibliotheken en onderzoeken we hoe wij in kleinere kernen op een nieuwe manier onze dienstverlening vorm kunnen geven.

De Bibliotheek en corona
Als één van de grootste culturele organisaties speelt Bibliotheek Kop van Overijssel een belangrijke rol in het bevorderen van leesplezier, terugdringen van laaggeletterdheid en het organiseren van ontmoeting. De taken van de Bibliotheek liggen vast in de wet. Daar bovenop worden met de gemeente aanvullende afspraken gemaakt in de Culturele Uitvoerings Overeenkomst over de speerpunten in Steenwijkerland. Zoals voorleesuurtjes, het terugdringen van laaggeletterdheid met het Taalpunt, het bevorderen van digitale vaardigheden met een speciaal loket en het opdoen van nieuwe vaardigheden in het KennisLab.
Corona heeft geleid tot grote aanpassingen en veel improvisatie. Toch is het team van de Bibliotheek erin geslaagd zoveel mogelijk van haar taken met grote inzet uit te voeren. Het bestuur wil daarvoor dan ook nadrukkelijk dank uitspreken naar directie en team.

Belangrijke taak staat onder druk
“De afgelopen jaren is door de Bibliotheek al veel gedaan om de organisatie efficiënter en beter te maken. Zo wordt intensief samengewerkt met de bibliotheken in Zwartewaterland en Staphorst. Ook hebben wij onze organisatie zo ingericht dat wij onze wettelijke taken en gemeentelijke activiteiten goed kunnen uitvoeren. Ondanks de relatief lage subsidie en het ontbreken van prijscompensatie konden wij dat waarmaken door onze reserves aan te spreken. Goed bibliotheekwerk is belangrijk in onze gemeente. Wij maken kinderen enthousiast voor lezen, pakken laaggeletterdheid aan en zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid, zeker ook in de vele kleine kernen van onze gemeente. Die bijdrage die wij als Bibliotheek leveren aan een mooie gemeente is belangrijk, maar staat ook onder druk.

Financiering van de Bibliotheek
De activiteiten van de Bibliotheek worden voor het grootste deel betaald door de gemeente. De exploitatie is al enige jaren niet sluitend. Daarnaast besloot de gemeente Steenwijkerland de Bibliotheek op de 0-lijn te zetten door het niet-indexeren van de prijscompensatie. Daarboven wil de gemeente de subsidie nog verder afbouwen door extra te bezuinigen op de huisvesting en de organisatie.
“Door deze bezuinigingen van de gemeente moeten we nu ingrijpen. Dat is pijnlijk, maar noodzakelijk om ook in de toekomst een financieel gezonde Bibliotheek te kunnen zijn”, volgens het bestuur. Dus sluit de Bibliotheek drie vestigingen, wordt het KennisLab afgestoten en wordt de hoofdvestiging in Steenwijk kleiner. De vestigingen in Giethoorn, Sint Jansklooster en Steenwijkerwold zijn samen goed voor 13% van de leden en 8% van de uitleningen. Voor het succesvolle KennisLab krijgt de Bibliotheek geen structurele subsidie. Daarom wordt onderzocht of het KennisLab een vaste plek kan krijgen binnen het onderwijs. De Bibliotheek in Steenwijk wordt kleiner, waardoor de huisvestingskosten lager worden.

Kleine vestigingen sluiten
De Bibliotheek is meer dan alleen het uitlenen van boeken. We willen in 2022 alle activiteiten concentreren in de drie grote vestigingen in Steenwijk, Oldemarkt en Vollenhove. In de kernen waar vestigingen worden gesloten gaan we onderzoeken hoe wij daar op een nieuwe manier onze dienstverlening vorm wordt gegeven. Daarvoor wordt onder andere momenteel in overleg met scholen bezien of er het concept van de Bibliotheek op School kan worden aangeboden, net zoals dat al eerder is gebeurd in andere kernen. Kortom we willen graag een goede dienstverlening bieden voor alle inwoners van Steenwijkerland, het is nu aan de gemeente om ons hierbij te helpen.

In de komende periode zal de directie en het team u informeren over het verdere verloop.