Nieuws uit de Bibliotheek

Een nieuwe toekomst voor het Kennislab

Een nieuwe toekomst voor het Kennislab

De toekomst van het Kennislab

Sinds 2017 is er in de Bibliotheek Steenwijk het Kennislab. Het heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt als een Makerspace, een plek waar wordt gemaakt, geleerd, ontdekt en gedeeld. Tot nu heeft het Kennislab zich als een apart project gepositioneerd in de bibliotheek, met zelfs een eigen lokaal.

In de loop van de tijd is de rol van de bibliotheek en de doelstelling op digitale geletterdheid een steeds belangrijker onderdeel geworden. Hierdoor komen de doelstellingen van het Kennislab en de bibliotheek steeds dichter bij elkaar te liggen, namelijk het bijdragen aan digitale geletterdheid. In het programmeren van activiteiten proberen wij aan te sluiten bij elkaar en elkaar te versterken. Een voorbeeld hiervan is het vakantielezen. De digitale en technische activiteiten sloten aan bij de thema’s van vakantielezen. Bijvoorbeeld tijdens het thema dierenrijk, waar de verhalen over dieren gingen, hebben wij met de 3D printers dieren getekend en geprint.

Verder onder de Bibliotheek

Doordat het Kennislab en de Bibliotheek allebei aan dezelfde doelstelling werken, is de keuze gemaakt om ook onder dezelfde naam verder te gaan. De digitale en technische activiteiten zullen dus onder de naam van de Bibliotheek gecommuniceerd gaan worden.

Maak-o-Theek
Gezien de huidige ontwikkelingen met de huisvesting van de bibliotheek in Steenwijk, is de kans aanwezig dat er in de toekomst geen eigen lokaal meer beschikbaar is. Dit biedt kansen om de digitale en technische activiteiten meer zichtbaar te maken in de bibliotheek. Wij zijn hiervoor onder andere een Maak-o-Theek aan het ontwikkelen. Vanuit de Maak-o-Theek kunnen bezoekers technische en digitale apparatuur lenen. In eerste instantie zullen er 2 M-Bots in de uitleen gaan. Dit zijn robotauto’s die je kunt programmeren en zo kunt laten rijden.

Zoals genoemd was het Kennislab voornamelijk gericht op Steenwijk. De afgelopen maanden is het team bezig geweest om de activiteiten mobieler te maken om in meerdere vestigingen workshops te kunnen bieden. Tijdens de zomervakantie zijn wij al in veel vestigingen geweest en hier gaan wij vanaf september mee verder. Dit betekent dat de open inloop op woensdag en zaterdag in Steenwijk niet verder zal gaan. Wat gaan wij dan wel doen vanaf september?

  • Workshops voor kinderen:

In verschillende vestigingen van de Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst zullen diverse workshops georganiseerd gaan worden om kinderen kennis te laten maken met de nieuwe technieken.

  • Basiscursussen voor jongeren/volwassenen:

In Steenwijk zal er een basiscursus 3D-printen en een basiscursus ? georganiseerd gaan worden. Na het volgen van de basiscursus kunnen bezoekers zelfstandig gebruik maken van de apparatuur tijdens ‘Maak het met Techniek’ of op afspraak.

  • Maak het met Techniek:

Vanaf november is er één keer in de 2 weken een moment waar vrijwilligers en bezoekers samen komen om te leren en bezig te zijn met techniek. De missie van ‘Maak het met Techniek’ is om gezamenlijk te leren om mooie dingen te maken. De focus ligt op 3D-printen, lasersnijden en programmeren.

  • Demonstraties/experimenteer:

Tijdens activiteiten zoals boekstartdag, burendag of andere grote activiteiten in de bibliotheken kunnen de digitale/technische activiteiten onderdeel zijn van de programmering. Bezoekers kunnen dan een kijkje nemen, informatie halen en kort iets uit proberen.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kun je contact opnemen met Susan Vermunt, specialist nieuwe media.