Nieuws uit de Bibliotheek

Raad van Toezicht zoekt nieuw lid

Raad van Toezicht zoekt nieuw lid

De Bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Een plek waar iedereen welkom is en waar je ‘samen jezelf kunt zijn’. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting komt: het mag allemaal. Als grote maatschappelijke organisatie spelen we een hoofdrol in het taal- en digitaal vaardiger maken van de inwoners van de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland. Hiervoor zijn we op zoek naar een Raad van Toezicht-lid.

Toezicht houden, ondersteunen, controleren en adviseren
De Raad van Toezicht bestaat uit 7 personen met een elkaar aanvullende achtergrond. Naast een controlerende en toezichthoudende taak vervult de raad een ondersteunende en adviserende rol voor de directeur-bestuurder. De leden zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk, houden toezicht op alle aspecten van de organisatie en werken volgens de principes van de Governance Code Cultuur. De zittingstermijn bedraagt vier jaar, herbenoeming kan eenmaal plaatsvinden. De raad vergadert ten minste zes keer per jaar.

Wat verwachten wij?
Je hebt affiniteit met het bibliotheekwerk en bent op de hoogte van voor de Bibliotheek relevante ontwikkelingen zoals de groei van de maatschappelijke rol binnen het bibliotheekwerk. Ook een sterke verbondenheid met de regio Zwartewaterland is een pré. Je bent cultureel-maatschappelijk betrokken en beweegt je in een uitgebreid en voor de Bibliotheek relevant netwerk. Gezien de diversiteit binnen de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat uit het maatschappelijk veld.

Bibliotheek Kop van Overijssel, Staphorst en Zwartewaterland
De Bibliotheken Kop van Overijssel, Staphorst en Zwartewaterland zijn op 1 mei 2022 bestuurlijk gefuseerd. Betrokken en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers geven op professionele wijze vorm aan de maatschappelijke educatieve Bibliotheek. Er zijn 30 medewerkers (17 fte) en 270 vrijwilligers werkzaam.

Meer informatie en solliciteren
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Gerrit van Hofwegen, voorzitter Raad van Toezicht van Bibliotheek Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst,
via 06 - 5117 7687.

Belangstellenden kunnen, bij voorkeur per e-mail, uiterlijk 18 januari 2023 reageren via Geertje Tissingh (secretariaat). Graag ontvangen wij een CV en een korte motivatie.