Nieuws uit de Bibliotheek

Louwra van Leest nieuwe directeur-bestuurder Bibliotheek

Louwra van Leest nieuwe directeur-bestuurder Bibliotheek

Louwra van Leest (1983) start per 1 februari 2023 als nieuwe directeur-bestuurder bij de Bibliotheken Kop van Overijssel, Staphorst en Zwartewaterland. Ze volgt hiermee interim directeur-bestuurder Laurens Felix op. Hij heeft in de afgelopen 1,5 jaar de drie stichtingen onder zijn hoede gehad en de bestuurlijke fusie in goede banen geleid.

Van Leest was eerder werkzaam bij GGZ Friesland waar ze als directieteamlid en woordvoerder de portefeuille marketing, communicatie en innovatie had. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van de BMS, een schoolbestuur voor 33 basisscholen in Friesland. Tevens is ze bestuurder van de Camminghahal, een sportcomplex in Leeuwarden.

Louwra van Leest: ‘De ideële gedachte om iedereen mee te laten doen in de samenleving spreekt mij enorm aan. Werken in een zeer maatschappelijke relevante sector, is voor mij meer dan een gewone baan, het is voor mij een roeping. Ik wil de komende jaren graag bijdragen aan ‘de bibliotheek van de toekomst’. Dit gaat verder dan de traditionele boeken uitleen. Het is een huiskamer, een veilige plek waar je vaardigheden kunt ontwikkelen én een ontmoetingsplek waar ruimte is voor iedereen. Afgestemd op de lokale situatie en gerund door medewerkers, vrijwilligers en bibliotheekgebruikers.

We hebben te maken met vergaande digitalisering in onze samenleving, vergrijzing en toenemende druk op zorg en onderwijs. Het is goed om oog te houden voor iedereen binnen onze samenleving. Ook kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die niet goed mee kunnen komen, die laaggeletterd zijn of de taal nog niet goed machtig zijn. Maar daarnaast ook het onderwijs te ondersteunen door als bibliotheken intensief in te zetten op het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen. Zoals kritisch en creatief denken, ict- en informatievaardigheden en mediawijsheid. Met elkaar werken we aan een bibliotheek die aansluit bij de wensen van de bezoekers, die actief burgerschap stimuleert en ontplooit en inzet op zelfontwikkeling. Zodat iedereen mee kan doen in de samenleving
.’