Steun de Bibliotheek en ontvang belastingaftrek Cultuurgiften

Met uw steun kan de Bibliotheek Kop van Overijssel ook in de toekomst belangrijke projecten zoals BoekStart, het leesbevorderingsprogramma voor baby's, de voorleesdagen en Nederland Leest blijven voortzetten.


Wilt u de Bibliotheek steunen met een bijdrage? Vul dan dit formulier in en lever het in bij uw Bibliotheek of mail het naar kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met dhr. L.Felix (interim-directeur),
T 0521 - 513273

De Bibliotheek Kop van Overijssel staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

Naam: Stichting Bibliotheken Kop van Overijssel
RISN / Fiscaal nummer: 811346237
Contactgegevens: Meppelerweg 47 a, 8331 CS, Steenwijk
Bestuurssamenstelling: zie het Jaarverslag
Beleidsplan: zie het Meerjarenbeleidsplan
Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken
Doelstelling: zie het Meerjarenbeleidsplan
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het Jaarverslag
Financiële verantwoording: zie Jaarrekening