De Bibliotheek Kop van Overijssel laat u graag weten wat zij heeft gedaan en nog gaat doen!

De Bibliotheek Kop van Overijssel is een zelfstandige organisatie, we voeren beleid uit en ontvangen daarvoor subsidie. Met dank hiervoor aan het vertrouwen dat de gemeente in de Bibliotheek stelt. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt waarmee er verantwoording wordt afgelegd. In het jaarverslag 2020 kunt u lezen wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd.

De Bibliotheek Kop van Overijssel is in ontwikkeling. Alles daarover vindt u in ons meerjarenbeleidsplan 2021-2025.