Mijn Bibliotheek  

Laden...

Lezen met kinderen van 0 tot 4 jaarlezen16

U kunt uw kind al op heel jonge leeftijd in aanraking brengen met boeken. Denk aan stoffen of plastic babyboekjes, of boeken zonder tekst maar mét afbeeldingen. Door samen die afbeeldingen te bekijken en er over te praten, helpt u het kind met het leren van woordjes.


Tips voor het kiezen van boeken:

* Sluit aan bij de belevingswereld, de interesse en het niveau van uw kind.
* Zoekt u een boek over een bepaald onderwerp? Zoek in de catalogus van de Bibliotheek of vraag bij de bibliotheekmedewerkers. Zij willen u er graag bij helpen!
* Laat het kind kennismaken met boeken in verschillende stijlen en met verschillende onderwerpen. Zo kan uw kind zijn/haar eigen smaak ontwikkelen
* U bent degene die het boek door het voor te lezen aan uw kind overbrengt. Kies dus een boek waar u zelf enthousiast over bent en laat plezier doorklinken in het voorlezen ervan!

Voorleestips:

* Maak van het voorlezen een gewoonte door er elke dag op een vast tijdstip even aandacht voor te hebben. Voorleestijd is de tijd waarop u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen!
* Lees het boek dat u gaat voorlezen van tevoren zelf door.
* Bekijk samen de voorplaat van het boek: waar zou het verhaal over gaan?
* Voorspel samen het verhaal: hoe zal het aflopen?
* Geef uw kind de ruimte door op het verhaal te reageren.
* Geniet er samen van!
* Voorleestips op de website van de Nationale Voorleesdagen.

Lezen met kinderen van 4 tot 12 jaar
In de basisschoolleeftijd ontwikkelt het kind zich snel. Het leert zelf lezen, maar dat betekent niet dat het voorlezen van de baan is! Ook oudere kinderen kunnen hier nog van genieten.

Mijn kind leert lezen
In groep 3 gaat uw kind zelf leren lezen! De Bibliotheek heeft veel boekjes die aansluiten bij het leesniveau van uw kind. Dit noemen we AVI-niveau. Het AVI-niveau dat sinds augustus 2008 gebruikt wordt, werkt met codes, zoals S ('start') en E3 ('eind groep 3'). Het oudere AVI-niveau gebruikt de cijfers 1 (voor kinderen die net beginnen met lezen) tot en met 9. In de Bibliotheken in Steenwijkerland wordt alleen met het nieuwe systeem gewerkt.

Het Makkelijk Lezen Plein
Heeft uw kind moeite met lezen? Of is het dyslectisch? Dan kan het in de Bibliotheek terecht bij het Makkelijk Lezen Plein.

Meer over het Makkelijk Lezen Plein

Taalprogramma's voor 0 - 8 jaar
Taal- en leesvaardigheid stimuleren. Dat is een speerpunt binnen de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Steenwijkerland; ‘Aanpakken
van laaggeletterdheid = investeren in de toekomst’. Het meeste effect is er als er zo vroeg mogelijk mee wordt begonnen. Kinderen, en hun ouders,
op jonge leeftijd bereiken met activiteiten die het lezen stimuleren, is belangrijk. Het zorgt voor een toename van het leesplezier en de
taalvaardigheid. Dit draagt bij aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid.
Door het verbeteren van de taal- en leesvaardigheden worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot en de ontwikkelingskansen van kinderen
versterkt.
Binnen de gemeente Steenwijkerland worden er door diverse instellingen, waaronder de Bibliotheek, taalprogramma's aangeboden. Al deze
programma's zijn gebundeld in de brochure 'Taalprogramma's voor 0- 8 jaar, leeswijzer en stroomschema'.