Resultaten 1 - 10 van 24

Tijd voor Zomerlezen! Ga op reis in een boek!


Vanaf 7 juni is het tijd voor Zomerlezen: tot eind augustus viert de Bibliotheek de lekkere lange zomerdagen – tijd voor jezelf, tijd voor een boek!

Zadenbibliotheek nieuw initiatief voor meer natuur in eigen gemeente

Van 28 mei tot en met 5 juni doen de Bibliotheek Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst gezamenlijk mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land om geld op te halen voor lokale cultuur en natuur. De collecte is dit jaar voor de tweede keer mobiel, via appjes, mailtjes en sociale media. De Bibliotheek Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst voeren actie voor de realisatie van de Zadenbibliotheek.

De eerste workshops staan alweer geprogrammeerd. De open inloop is voorlopig op woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Binnenkort hopen we nog meer workshops bekend te kunnen maken, ook voor de woensdagmiddag. Mocht er op de zaterdagochtend of woensdagmiddag geen workshop zijn, dan is er altijd open inloop.

Op zes zonnige schoolpleinen in Steenwijkerland werd deze week het leesproject Scoor een Boek! 2021 afgesloten. Samen met Buurtwerk Sport en Buurtwerk Jeugd (Sociaal Werk de Kop) organiseerde Bibliotheek Kop van Overijssel een sportdag, inclusief boogschieten onder aanmoediging van de heuse mascottes van SC Heerenveen en VV Steenwijk!

Goed nieuws! Bibliotheek Kop van Overijssel is weer open. Gelukkig maar, want we hebben jullie enorm gemist.

Op maandag 17 mei kondigde het kabinet aan dat alle bibliotheken in Nederland weer open mogen. We zijn erg blij jullie weer te mogen verwelkomen. Uiteraard blijven de geldige coronamaatregelen van kracht. Daarbij is de Bibliotheek zo ingericht dat het voor alle bezoekers én medewerkers veilig is.

Boeken lenen en terugbrengen
Wanneer je de Bibliotheek bezoekt, gelden de coronamaatregelen. Er mag een beperkt aantal mensen naar binnen, iedereen die naar binnen gaat moet een toegangsitem, in ons geval een winkelmandje, meenemen en wanneer de toegangsitems op zijn, dan dien je buiten (op anderhalve meter afstand van elkaar) te wachten tot er weer een toegangsitem beschikbaar is. Ook is er in de Bibliotheek een looproute aangegeven. En moet je bij binnenkomst een gezondheidscheck en registratieformulier invullen ten behoeve van bron- en contactonderzoek.

De toiletten
Deze blijven voorlopig dicht. Daar kun je helaas nu nog geen gebruik van maken.

Openingstijden
De openingstijden zijn weer zoals ze waren voor corona. Deze vind je hier.

Gebruik van computers en werkplekken
Als je gebruik wilt maken van een computer en een werkplek in de Bibliotheek, dan kun je deze reserveren. Dit werkt als volgt: neem telefonisch of via de mail contact op met je Bibliotheek om een plek te reserveren. Plekken zijn alleen beschikbaar tijdens openingsuren van de Bibliotheek. Er zijn minder plaatsen beschikbaar dan je gewend bent, omdat we ook hier rekening moeten houden met de anderhalve meter afstand.

Activiteiten
We mogen weer activiteiten organiseren voor een beperkt aantal personen en met inachtneming van een aantal regels. We gaan bekijken wat mogelijk is onder die voorwaarden en zullen je daar zo spoedig mogelijk via deze website en social media over informeren.

Heb je vragen over de coronamaatregelen?
We helpen je uiteraard graag verder. Je kunt ons bereiken via of via 0521-513273. We kijken ernaar uit om je vanaf 20 mei weer te verwelkomen in onze Bibliotheken.

Blijf gezond en let goed op elkaar,

Alle medewerkers van Bibliotheek Kop van Overijssel

Afgelopen weken ontstond in Steenwijkerland onrust over de bezuinigingsplannen van de Bibliotheek Kop van Overijssel. De vestigingen in Steenwijkerwold, Giethoorn en Sint Jansklooster gaan sluiten. Als er geen andere financieringsbronnen worden gevonden zal het Kennislab waarschijnlijk ook moeten verdwijnen en de vestiging in Steenwijk wordt in de toekomst kleiner.

In mei en juni 2021 ontvangen miljoenen Nederlanders van 18 tot 60 jaar een uitnodiging voor de coronaprik. Heb je ook een brief ontvangen? En kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van een online afspraak? Hieronder vind je de uitleg.

Bibliotheek Kop van Overijssel biedt graag de beste dienstverlening voor alle inwoners van Steenwijkerland, dat kan alleen als de gemeente Steenwijkerland er samen met ons voor zorgt dat wij een (financieel) gezonde Bibliotheek blijven. Ook gaan we daarom onze activiteiten vooral concentreren in de grotere bibliotheken en onderzoeken we hoe wij in kleinere kernen op een nieuwe manier onze dienstverlening vorm kunnen geven.

De Bibliotheek en corona
Als één van de grootste culturele organisaties speelt Bibliotheek Kop van Overijssel een belangrijke rol in het bevorderen van leesplezier, terugdringen van laaggeletterdheid en het organiseren van ontmoeting. De taken van de Bibliotheek liggen vast in de wet. Daar bovenop worden met de gemeente aanvullende afspraken gemaakt in de Culturele Uitvoerings Overeenkomst over de speerpunten in Steenwijkerland. Zoals voorleesuurtjes, het terugdringen van laaggeletterdheid met het Taalpunt, het bevorderen van digitale vaardigheden met een speciaal loket en het opdoen van nieuwe vaardigheden in het KennisLab.
Corona heeft geleid tot grote aanpassingen en veel improvisatie. Toch is het team van de Bibliotheek erin geslaagd zoveel mogelijk van haar taken met grote inzet uit te voeren. Het bestuur wil daarvoor dan ook nadrukkelijk dank uitspreken naar directie en team.

Belangrijke taak staat onder druk
“De afgelopen jaren is door de Bibliotheek al veel gedaan om de organisatie efficiënter en beter te maken. Zo wordt intensief samengewerkt met de bibliotheken in Zwartewaterland en Staphorst. Ook hebben wij onze organisatie zo ingericht dat wij onze wettelijke taken en gemeentelijke activiteiten goed kunnen uitvoeren. Ondanks de relatief lage subsidie en het ontbreken van prijscompensatie konden wij dat waarmaken door onze reserves aan te spreken. Goed bibliotheekwerk is belangrijk in onze gemeente. Wij maken kinderen enthousiast voor lezen, pakken laaggeletterdheid aan en zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid, zeker ook in de vele kleine kernen van onze gemeente. Die bijdrage die wij als Bibliotheek leveren aan een mooie gemeente is belangrijk, maar staat ook onder druk.

Financiering van de Bibliotheek
De activiteiten van de Bibliotheek worden voor het grootste deel betaald door de gemeente. De exploitatie is al enige jaren niet sluitend. Daarnaast besloot de gemeente Steenwijkerland de Bibliotheek op de 0-lijn te zetten door het niet-indexeren van de prijscompensatie. Daarboven wil de gemeente de subsidie nog verder afbouwen door extra te bezuinigen op de huisvesting en de organisatie.
“Door deze bezuinigingen van de gemeente moeten we nu ingrijpen. Dat is pijnlijk, maar noodzakelijk om ook in de toekomst een financieel gezonde Bibliotheek te kunnen zijn”, volgens het bestuur. Dus sluit de Bibliotheek drie vestigingen, wordt het KennisLab afgestoten en wordt de hoofdvestiging in Steenwijk kleiner. De vestigingen in Giethoorn, Sint Jansklooster en Steenwijkerwold zijn samen goed voor 13% van de leden en 8% van de uitleningen. Voor het succesvolle KennisLab krijgt de Bibliotheek geen structurele subsidie. Daarom wordt onderzocht of het KennisLab een vaste plek kan krijgen binnen het onderwijs. De Bibliotheek in Steenwijk wordt kleiner, waardoor de huisvestingskosten lager worden.

Kleine vestigingen sluiten
De Bibliotheek is meer dan alleen het uitlenen van boeken. We willen in 2022 alle activiteiten concentreren in de drie grote vestigingen in Steenwijk, Oldemarkt en Vollenhove. In de kernen waar vestigingen worden gesloten gaan we onderzoeken hoe wij daar op een nieuwe manier onze dienstverlening vorm wordt gegeven. Daarvoor wordt onder andere momenteel in overleg met scholen bezien of er het concept van de Bibliotheek op School kan worden aangeboden, net zoals dat al eerder is gebeurd in andere kernen. Kortom we willen graag een goede dienstverlening bieden voor alle inwoners van Steenwijkerland, het is nu aan de gemeente om ons hierbij te helpen.

In de komende periode zal de directie en het team u informeren over het verdere verloop. 

De Bibliotheek Kop van Overijssel komt binnenkort met de Zadenbibliotheek. Met dit initiatief wil de Bibliotheek een positieve bijdrage leveren aan natuur in de gemeente Steenwijkerland. De Zadenbibliotheek bestaat uit een kast waar je biologische zaden van groenten, kruiden en bloemen kunt lenen of ruilen. Bij het vullen van deze kast kan de Bibliotheek nog wel wat hulp gebruiken. Heb je biologische zaden over? Lever ze dan in bij de Bibliotheek Steenwijk.